O Instytucie

Jesteśmy organizacją pozarządową, realizującą zadania z zakresu badań naukowych, aktywności oświatowych, edukacyjnych, społecznych i promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny i Lubelszczyzny.

Zarząd Instytutu

dr Dorota Gizicka – Prezes Instytutu

Marcin Kuzioła – Członek Zarządu