INSTYTUT SĄDECKO-LUBELSKI

Strona główna  >>  Aktualności

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają na XI Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe, które odbędą się w dn. 4-6 września 2017 r. w Starym Sączu. W tym roku konferencja odbędzie się pod hasłem "Jednostka w życiu społecznym i politycznym".

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich.

Miejscem pobytu i obrad będzie Centrum Opoka w Starym Sączu. Szczegóły w poniższych załącznikach.

Zaproszenie X ISDyN
  Format: pdf | Rozmiar: 346 KB

Zgłoszenie X ISDyN
  Format: doc | Rozmiar: 37 KB

INSTYTUT SĄDECKO-LUBELSKI
ul. Koncertowa 7/22, 20-843 Lublin
NIP: 712 319 61 22; REGON: 060578086; KRS: 0000346981
KONTO BANKOWE: BOŚ O/Lublin nr 77 1540 1144 2114 6406 7881 0001