Aktualności

Współpracujemy z Instytutem Myśli Schumana!!! Włączamy się projekty Instytutu, promujemy i organizujemy spotkania.

Wciąż realizujemy własne projekty: Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe, Seminaria Naukowe oraz serię publikacyjną Studia Sądecko-Lubelskie. Ponadto aktywnie działamy na rzecz aktywności sportowej dzieci w projekcie I Sport Lubimy.