Kontakt

Instytut Sądecko-Lubelski

ul. Koncertowa 7/22, 20-843 Lublin

NIP 712 319 61 22

tel. 81 473 25 30, 505 223 553, e-mail: isl@isl.org.pl

Numer konta: 77 1540 1144 2114 6406 7881 0001

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!