INSTYTUT SĄDECKO-LUBELSKI

Strona główna   >>  Projekty

ISDyN

Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe to projekt zainicjowany w 2007 r. Składa się z międzynarodowej konferencji oraz monografii naukowej, która stanowi efekt dyskusji podejmowanej podczas tego wydarzenia. Dotychczas w Dysputach uczestniczyło ponad 250 naukowców z Polski i Europy, zajmujących się problematyką politologiczną i społeczną.
Dysputy są jednocześnie okazją do promowania walorów Sądecczyzny. Projekt jest organizowany corocznie przy udziale Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Tytuły konferencji:
    rok 2007  -   Polska wobec wyzwań regionalnych i globalnych.
    rok 2008  -   Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy? Dylematy rozwojowe w Europie.
    rok 2009  -   Wolność i demokracja: uniwersalne wartości czy polityczna poprawność?
    rok 2010  -   Państwo w dobie globalizacji. Zmierzch czy odrodzenie?
    rok 2011  -   Organizacje międzynarodowe we współczesnej polityce.
                       Mit czy rzeczywistość?

    rok 2012  -   Między boskim a cesarskim(?). Religia w polityce światowej.
    rok 2013  -   Wdzięk Wenus, siła Marsa? Euro-Atlantycka wizja ładu światowego.
    rok 2014  -   Bezpieczeństwo militarne i niemilitarne po zimnej wojnie.
                       Szanse i wyzwania.

    rok 2015  -   Niepaństwowi uczestnicy relacji międzynarodowych.


Seminaria naukowe

Seminaria naukowe to projekt zainicjowany w 2010 r. Jest to okazja do jednodniowej, analitycznej dyskusji nad ważnymi, bieżącymi problemami społecznymi w Polsce i świecie. Miejscem spotkań jest każdorazowo Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Tytuły seminariów:
    rok 2010  -   O co chodzi (w) Europie?
    rok 2011  -   Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie.
                      Czy istnieją wartości europejskie?

    rok 2012  -   Polityka USA wobec Europy w kontekście wyborów prezydenckich:
                      kontynuacja czy zmiana?


Publikacje

Instytut Sądecko-Lubelski prowadzi również działalność wydawniczą w ramach serii „Studia Sądecko-Lubelskie” . Prace wydawane w jej ramach obejmują monografie, analizy, raporty dotyczące problematyki społeczno-politycznej. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych taką formą rozwoju naukowo-badawczego.

WYdane pozycje:


    1)  -   O co chodzi (w) Europie?

O co chodzi (w) Europie?
  Format: pdf | Rozmiar: 402 KB


    2)  -   Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie

Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie
  Format: pdf | Rozmiar: 801 KB


    3)  -   OD UKŁADU DO PAKTU. (R)EWOLUCYJNA ZMIANA
            W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

OD UKŁADU DO PAKTU. (R)EWOLUCYJNA ZMIANA
W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

  Format: pdf | Rozmiar: 530 KB


    4)  -   Społeczne wyzwania współczesnych państw

Społeczne wyzwania współczesnych państw
  Format: pdf | Rozmiar: 1 606KB


    5)  -   GLOBALIZACJA MIEJSCA społeczności lokalnej
            MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE SPOŁECZNE /studia i szkice/

GLOBALIZACJA MIEJSCA społeczności lokalnej
MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE SPOŁECZNE /studia i szkice/

  Format: pdf | Rozmiar: 702 KB


    6)  -   Narodowe czy wspólnotowe? W poszukiwaniu europejskich wartości.

Narodowe czy wspólnotowe? W poszukiwaniu europejskich wartości.
  Format: pdf | Rozmiar: 1 505 KB


    7)  -   Political Systems of Visegrad Group Countries

Political Systems of Visegrad Group Countries
  Format: pdf | Rozmiar: 1 532 KB


    8)  -   Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich

Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich
  Format: pdf | Rozmiar: 3 956 KB


    9)  -   Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania

Rodzina polska. Wybrane aspekty funkcjonowania
  Format: pdf | Rozmiar: 2 784 KB


    10)  -   Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie

Syria wiosną 2015. Spojrzenie niepoprawne politycznie
  Format: pdf | Rozmiar: 2 839 KB


    11)  -   Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie

Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie
  Format: pdf | Rozmiar: 1 935 KB

INSTYTUT SĄDECKO-LUBELSKI
ul. Koncertowa 7/22, 20-843 Lublin
NIP: 712 319 61 22; REGON: 060578086; KRS: 0000346981
KONTO BANKOWE: BOŚ O/Lublin nr 77 1540 1144 2114 6406 7881 0001