Projekty

Główna działalność Instytutu koncentruje się wokół trzech projektów. Są one realizowane systematycznie, także z udziałem naukowców i badaczy z zagranicy.

Pierwszym projektem, zainaugurowanym w 2007 roku, są Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe. Składa się on z dwóch części: corocznej konferencji naukowej oraz publikacji monografii. W projekcie wzięło dotąd udział ponad 400 osób.

Drugim projektem są Seminaria Naukowe, organizowane w związku z istotnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w świecie. Celem tego cyklu jest bieżąca analiza wyzwań, związanych z konkretną sytuacją.

Trzeci projekt obejmuje publikacje w ramach cyklu Studia Sądecko-Lubelskie. Wydawane monografie podejmują istotną i bieżącą problematykę, a część z nich zyskało liczne grono czytelników.

Jedna z ostatnio wydanych książek: W. Gizicki, (red.), Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie, Lublin 2016.

Integracja-okładka, Integracja-treść

W razie zainteresowania naszymi projektami prosimy o bezpośredni kontakt.