Projekty

Główna działalność Instytutu koncentruje się wokół trzech projektów. Są one realizowane systematycznie, także z udziałem naukowców i badaczy
z zagranicy.

Pierwszym projektem, zainaugurowanym w 2007 roku, są Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe. Składa się on z dwóch części: corocznej konferencji naukowej oraz publikacji monografii.
W projekcie wzięło dotąd udział ponad 400 osób.

Drugim projektem są Seminaria Naukowe, organizowane w związku
z istotnymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w świecie. Celem tego cyklu jest bieżąca analiza wyzwań, związanych z konkretną sytuacją.

Trzeci projekt obejmuje publikacje w ramach cyklu Studia Sądecko-Lubelskie. Wydawane monografie podejmują istotną i bieżącą problematykę, a część z nich zyskało liczne grono czytelników.

W razie zainteresowania naszymi projektami prosimy o bezpośredni kontakt.